Az Oberon Consulting Kft. az alábbi szolgáltatásokat biztosítja a saját rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatási paletta mellett:

Szaktanácsadás

Elsősorban államigazgatási pénzügyi, számviteli, de egyéb idősoros adatnyilvántartást igénylő területen is rendelkezésre állunk ügyviteli folyamatok, rendszerek kialakításához szükséges szakmai információk rendszerezésében, strukturálásában, folyamat elemzésben.

Ügyvitel szervezés – folyamat optimalizálás

A kijelölt ügyviteli terület üzleti folyamatainak feltérképezése, elemzése, a redundáns folyamatok meghatározása, optimális ügyviteli folyamat kidolgozása, javaslat tétel a kialakításra. A folyamatok feltérképezése és optimalizálása tulajdonképpen egy klasszikus értelemben vett BPR-t (Business Process Reengineering-et) jelent, melynek során a folyamatok , a bennük kezelt információk, ezek kapcsolatai, az információ áramlás irányai dokumentálásra kerülnek.

Projekt management

Az egyedi adatnyilvántartó rendszerek kialakításához kapcsolódó igényfelmérési, követelmény specifikálási, elemzési, tervezési, fejlesztési, bevezetési, testreszabási, ügyvitel szervezési, adatfeldolgozási vagy adatmigrációs feladatok (részfeladatok) projektszerű működtetésének elvégzése. Feladatok, határidők, szereplők, feltételek meghatározása, projekt alapítás, vezetés, működtetés, minőség biztosítás, közreműködés.

Igényfelmérés – követelmény regisztráció

Adott ügyviteli terület, üzleti folyamat támogatására létrehozandó ügyviteli vagy informatikai rendszerhez szükséges előzetes igényfelmérés, követelmény regisztráció igénylista és/vagy követelmény jegyzék formájában. A tevékenység során a kijelölt célokat elérendő, az adott terület folyamatairól rendelkezésre álló anyagok, valamint az egyes folyamatokban résztvevőkkel folytatott interjúk információi alapján egy megfelelően strukturált igénylista, vagy további elemzések alapjául szolgáló követelmény jegyzék készül.

Követelmény elemzés, specifikáció

Az adott ügyviteli területről esetlegesen rendelkezésre álló igénylista, követelmény jegyzék alapján a rendszertervezés alapját szolgáló követelmény specifikációt készítünk. A tevékenység során a rendelkezésre álló anyagok validálása történik meg. Esetenként szükséges lehet a dokumentumokban leírt folyamatok helyszíni ellenőrzése interjúk segítségével a teljesség biztosítása szempontjából. Az így rendelkezésre álló információhalmaz többszempontú elemzése után a rendszertervezéshez szükséges alapvető információkat tartalmazó megfelelően strukturált követelmény specifikáció dokumentum készül.

Rendszer elemzés, tervezés

Előzetesen rendelkezésre álló követelmény specifikáció alapján egyedi adatnyilvántartó rendszerek kialakításához szükséges rendszer elemzést és rendszer tervezést végzünk. A követelmény specifikációban lehatárolt folyamatok és az általuk kezelt adatkörök nyilvántartására kialakítandó rendszer(ek) logikai és fizikai rendszertervét is elkészítjük, amely segítségével a későbbi rendszerfejlesztés biztos alapokról indulhat. A rendszerterv az adatnyilvántartó rendszerek lelkét jelentő RDBMS-ekbe integrálható adat modellt és funkció modellt is tartalmazza.

Rendszer fejlesztés

Egyedi nyilvántartó rendszerek fejlesztése RDBS adatbázisokon, hálózati architektúrában. A rendszerfejlesztéseket részletes rendszerterv alapján végezzük, a technológia alapjában véve az Oracle RDBS-t és az Oracle fejlesztőeszközeit jelenti. Ezek segítségével tetszőleges nyilvántartási rendszert létre tudunk hozni, amely akár LAN-on, akár publikus internet hálózaton keresztüli működést is lehetővé tesz.

Rendszer bevezetés, támogatás, oktatás

Általunk kialakított egyedi nyilvántartó rendszerek kialakítása mellett a rendszer bevezetési munkálatait professzionális szakértelemmel végezzük. A kialakított nyilvántartási rendszer és az általa támogatott üzleti folyamat alkalmazó szervezet számára történő hatékony befogadásának támogatását is biztosítjuk. Az első használatba vétel előtti tematikus oktatás mellett további, eseti igény alapján történő, adott funkcionalitásra, ügyviteli folyamatra fókuszáló egyéni vagy csoportos oktatást végzünk. Természetesen ezt alapos egyeztetés előzi meg, melynek eredményeként a speciális igényekhez leginkább alkalmazkodó tematikát, ütemezést javaslunk.

Adatfeldolgozás, adatmigráció, rendszer illesztés

A megrendelő által meghatározott ügyviteli dokumentumok, bizonylatok nyilvántartási rendszerben történő bevitelének feldolgozási feladatait is ellátjuk (Előzetes specifikáció alapján). Abban az esetben, ha ezen információk elektronikus formában is elérhetőek, úgy a szükséges adatkonverziót és migrációt is el tudjuk végezni (természetesen előzetes részletes specifikáció alapján).

Az adatnyilvántartó rendszerek közötti rendszeres elektronikus adatcseréhez szükséges adatinterfészek specifikálását, tervezését, kivitelezését is elvégezzük. Az adatinterfészek kialakításán túl, az interfészek más rendszerek felől történő kialakításához szükséges interfész specifikációt is elkészítjük, valamint az interfészek tesztelését, bevezetését és élesüzemi támogatását is vállaljuk.Oberon Kft.
  2015,   Budapest

Copyright © Oberon Consulting Kft. 2015.    Design by Bolka.